Project:
Zinken Teilen project

Susan zet de zinken teil in om vanuit historisch oogpunt de overeenkomsten tussen mensen uit verschillende milieus te onderzoeken. Immers, in elk huishouden was vroeger een zinken teil aanwezig. De manier waarop en door wie de teil werd gebruikt, was sterk afhankelijk van de plek (het milieu) waar deze stond. Ze gaat hierbij op zoek naar het in Nederland nog aanwezige ‘‘zinkenteilengevoel’ en vraagt op fotofestival Naarden en in de Haagse binnenstad aan willekeurig 100 voorbijgangers zich letterlijk en figuurlijk in de teil te verplaatsen en hun gevoel hierbij te laten spreken. Dit levert een serie van ruim honderd Polaroids op met een of meer regels tekst van de geportretteerde. Vanaf dit moment krijgt het fotofestival Naarden er een onderdeel bij, namelijk een fotowedstrijd met de naam Bekijks.

Artikel Parool